Menu

VACUUM  24-01-2008

Ik heb een vacuummeter op de motor vacuumgedeelte aangesloten. Omdat mijn motor stottert in de lage toeren
Wou wel es weten of het vacuum goed was, ik had een leuk stukje gelezen uit een 318 motorboek

Dodge W200 vacuum 318 cui motor

ik heb het zwarte dopje (zie pijl) van de vacuumbekrachter eraf gehaald, deze zit los erop.
Hier kun je makkelijk de vacuum meten

Dodge W200 vacuum 318 cui motor

filmpje van de vacuum meting klik hier

Ik heb gefilmd met een telefoon, deze kon de naald niet goed volgen.
Maar de naald gaat constant heen en weer met steeds dezelfde uitslag
van  -12 InHg tot -18InHg bij stationair toerental.
Als ik gas geef gaat hij richting de -20InHg dan verspringt de meter van  -18InHg tot 22InHg.

Dodge W200 vacuum 318 cui motor

Dodge W200 vacuum 318 cui motor